O nas

O nas

Podstawowy problem większości imigrantów stanowi bariera językowa. W związku z tym doświadczają oni wiele uciążliwości w pracy, w instytucjach państwowych, przedszkolach, szkołach, zakładach opieki zdrowotnej, co znacznie utrudnia im zaadaptowanie się w obcym kraju.

Osoby przyjeżdżające do Norwegii mają mnóstwo pytań: Jakie dokumenty są wymagane? Do kogo zwracać się w pierwszej kolejności w celu uzyskania dokumentów niezbędnych przy zatrudnieniu oraz do zamieszkania w tym kraju?

Osoby od dawna tu pracujące, jednak nie znające języka, szukają również odpowiedzi na wiele innych pytań: Co robić w przypadku upadłości pracodawcy? Jakie środki przedsięwziąć w przypadku zwłoki z wypłatą wynagrodzenia? Do kogo zwracać się w przypadku utraty pracy? Jak kupić i zarejestrować samochód w Norwegii? Jak długo można jeździć samochodem z zagraniczną rejestracją? Co robić z listami, których sens nie jest zrozumiały? Jakie są prawa i obowiązki pracownika?

Na forach internetowych znaleźć można mnóstwo podobnych pytań, jednak udzielane informacje nie zawsze są zgodne z prawdą, nieraz podawane są różne odpowiedzi na to samo pytanie.

Nasz firma istnieje po to, aby udzielać szczegółowych informacji w najróżniejszych kwestiach, od sporządzenia CV po nabycie mieszkania i założenie własnego biznesu.

Pierwszy i podstawowy krok to uważne wysłuchanie osoby, zrozumienie jej problemu, obaw oraz pełni zaistniałej sytuacji. Kolejny krok – w oparciu o doświadczenie oraz współpracę z klientem i właściwymi organizacjami – wyjaśnienie konkretnego problemu i wybór optymalnego sposobu jego rozwiązania.

 Cała działalność „Polyglott” AS opiera się na kilku słowach – Człowiek dla Człowieka

Eglutės įžiebimas Kaune 2015